Disclaimer

Het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG) aan KU Leuven biedt op deze website informatie aan die met veel zorg werd samengesteld. Toch kan ACHG niet altijd de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Wanneer ACHG verwittigd wordt van foute gegevens op de website, dan zal ACHG die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen.

De medische informatie op deze website is algemeen en kan geen diagnose door een arts vervangen. Bij vragen raadpleegt u best uw huisarts.

ACHG kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van technologische inbreuken is.

Intellectuele eigendom

© Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde 2019

De gegevens en het beeldmateriaal op deze website zijn in principe eigendom van ACHG. ACHG geeft de toelating om de gegevens op deze website af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze gegevens louter voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend. Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van ACHG. U kunt hiervoor contact opnemen met het studieteam via benzo@kuleuven.be.

Aansprakelijkheid

Deze website is ontworpen in het kader van een klinische studie. Zoals voorzien in de Belgische wet, is er een verzekering afgesloten voor het geval dat je schade zou oplopen in het kader van je deelname aan deze klinische studie.

Persoonsgegevens

In geval persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, zal ACHG deze altijd verwerken conform de geldende wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling. ACHG maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden. Hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, leest u in de privacyverklaring.

Cookiebeleid

Cookies worden gebruikt om uw bezoek aan een website te verbeteren en om bepaalde diensten aan te bieden. De cookies die ACHG gebruikt, zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties.